Het Ontwikkelings Volg Model (O.V.M.)

   

Het volgen van de totale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar

Kinderen volgen, registeren en het komen tot een passende begeleiding is een veelgestelde eis aan leerkrachten, maar hoe doe je dat? Waar let je op? Wat is passend binnen de ontwikkeling? Wanneer niet meer?
Het Ontwikkelingsvolgmodel voor jonge kinderen en kinderen in de midden- en bovenbouw kent een uitgebreid aantal ontwikkelingslijnen met daarbij passende leerlijnen. Vanuit deze systematische registratie volgt een vanzelfsprekend handelingsaanbod.

De volgende ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt:

  • identiteitsontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • speel- en werkgedrag
  • (senso)motorische ontwikkeling
  • zintuiglijke ontwikkeling
  • spraak- en taal(denk)ontwikkeling
  • wereldverkenning
  • symboolverkenning

Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse onderwijsleersituatie bij verschillende activiteiten en in gevarieerde situaties. Door het aansluiten van de observaties bij de dagelijkse onderwijssituatie, kan er praktijkgerichte hulpverlening plaatsvinden.
Kinderen die emotioneel vrij zijn en zich veilig voelen, komen tot leren.